torsdag 15. april 2010

Månedens quilter

Månedens quilter er en aktivitet i  Sølvtråden lappelag. 10 lappedamer meldte seg på til leken og har fått tildelt hver sin måned. På hvert lappemøte får vi mønster og ønsker fra den aktuelle Månedens quilter. Så leverer vi blokken på  neste møte og mottar ny utfordring fra neste Månedens quilter. Vi har noen enkle regler, som blant annet max størrelse på blokken. På tirsdag leverte vi Unni's blokk. Et hus etter mønster fra Kari Melsom's husquilt. Jeg fikk tildelt blokk nr 9 og her er mitt bidrag.

Ingen kommentarer: